Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 14.06.2019 r.

WRG.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Pępowo


podaje do publicznej wiadomości informację


o wydanej w dniu 14.06.2019 r. decyzji zmieniającej decyzję z dnia 27.05.2019 r. znak: WRG.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz Matuszak


Art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2019-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie