Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 11.06.2019 r.

WRG.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm. )

 

Wójt Gminy Pępowo
podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce ew. nr 230 obręb Siedlec.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organami właściwymi do uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ora Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. od dnia 13.06.2019 r. do dnia 12.07.2019 r. włącznie. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19), w godzinach urzędowania (pn. 715 – 1600, wt. – pt. 715 – 1500).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2019-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019