Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 07.06.2019 r.

WRG.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej lub napowietrznej do 1 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową lub sieci napowietrznej SN 15 kV na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 130/1, 129/1, 196/2, 195, 207, 132, 208, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 58/2, 84, położonych w obrębie Gębice, gmina Pępowo, powiat gostyński zostało wydane:

- Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZPU.2.521.284.2019.SŁ z dnia 31.05.2019r.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019