Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.9.2019                                                                                                                                                  Pępowo, dnia 17.05.2019 r.
                                                                                                OBWIESZCZENIE

                                                                                          WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późń.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń.zm)

zawiadamia,

się, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjno-uśredniającego dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Pępowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 210/29, położonej w miejscowości Pępowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński..


W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019