Strona główna » Dokumenty » WYBORY SAMORZĄDOWE 21.10.2018 » KOMUNIKAT dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie gminy Pępowo

KOMUNIKAT dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie gminy Pępowo


Urząd Gminy Pępowo informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie można składać do dnia 21 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. 21) w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszeń kandydatów na członków OKW dokonywać mogą wyłącznie pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, formularze zgłoszenia kandydatów na członków OKW oraz wyjaśnienia PKW w sprawie pokrewieństwa pomiędzy członkami OKW a osobami kandydującymi w wyborach stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 21.10.2018
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jagoda Kowalewska
Informację wprowadził: Jagoda Kowalewska
Opublikowany dnia: 2018-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie