Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 20.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 20.06.2018 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.20.2018                                                                                                                                       Pępowo, dnia 20.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 20.06.2018 r.


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

zawiadamia,


że w dniu 20.06.2018 r. na wniosek Państwa Mirosławy i Stanisława Dudków, zam. Ludwinowo 60, 63-830 Pępowo, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 69,7 DJP wraz
z silosem paszowym do stacji żywienia oraz budowie zbiornika podziemnego, podrusztowego
na gnojowicę na terenie działki o numerze ewidencyjnym 85, położonej w miejscowości Ludwinowo, obręb Ludwinowo, gmina Pępowo.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie