Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy oświetlenia ulicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy oświetlenia ulicznego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.3.2018                                                                                      Pępowo, dnia 14.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 05.02.2018r, wpłynął w dniu 07.02.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 132,134,148/4,149/2,150/2,135/4,136/2,137/2,138/2,139/2,140/2,141/2,142/6,142/4,143/2, 144/2,145/2,146/2,147/2 obręb Pępowo, gmina PępowoW związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe