Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 15.12.2017 r.

WRG.6733.12.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamia,

że dnia 15.12.2017 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.12.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie