Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.12.2017                                                                                                                               Pępowo, dnia 21.11.2017r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 35, 93, położonych w obrębie Ludwinowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 153/1, 160, 161, położonych w obrębie Sułkowice, gmina Krobia, powiat gostyński zostało wydane:

- POSTANOWIENIE Burmistrza Krobia Nr WIGP.6733.21.2017.PP z dnia 10.11.2017r.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie