Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie

Numer dokumentu: --
Rok (4 cyfry): --

OBWIESZCZENIE

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie


     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pępowo uchwały Nr XXIX/173/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 6553 z dnia 11 października 2017 r.
     Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
(-) Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie