Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej w Sułkowicach i Ludwinowie na terenie działek o numerze ewidencyjnym 35, 93 obręb Ludwinowo, gmina Pępowo oraz 153/1,160,161 obręb Sułkowice, gmina Krobia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej w Sułkowicach i Ludwinowie na terenie działek o numerze ewidencyjnym 35, 93 obręb Ludwinowo, gmina Pępowo oraz 153/1,160,161 obręb Sułkowice, gmina Krobia.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.12.2017

                                                                                                                                                                Pępowo, dnia 20.10.2017 r.                                                                                OBWIESZCZENIE
                                                                         WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,

się, że na wniosek z dnia 11.10.2017r, wpłynął w dniu 13.10.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w Sułkowicach i Ludwinowie na terenie działek o numerze ewidencyjnym 35, 93 obręb Ludwinowo, gmina Pępowo oraz 153/1,160,161 obręb Sułkowice, gmina Krobia.W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                                                                                         Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                         /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie