Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pępowie

Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pępowie

Numer uchwały: 169
Numer sesji: 29
Rok (4 cyfry): 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 t.j.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60),
Rada Gminy Pępowo uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie z siedzibą Pępowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 63-830 Pępowo, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Pępowie z siedzibą Pępowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 63-830 Pępowo.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie obejmuje w całości miejscowości: Pępowo, Babkowice, Siedlec, Kościuszkowo, Ludwinowo, Gębice, Krzekotowice, Czeluścin, Magdalenki oraz Rębowo gm. Piaski od nr 23 do 31.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy
/-/ Zenon Rogala
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jagoda Kowalewska
Informację wprowadził: Jagoda Kowalewska
Opublikowany dnia: 2017-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory uzupełniające do Rady Gminy Pępowo - okręg nr 9 Krzyżanki