Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150 mm2 na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 178/7, 178/23, położonych w miejscowości Pępowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150 mm2 na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 178/7, 178/23, położonych w miejscowości Pępowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 03.10.2017 r.

WRG.6733.11.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y 4x150 mm2 na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 178/7, 178/23, położonych w miejscowości Pępowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, zostało wydane:

- POSTANOWIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DR-IV.7637.8110.2017 z 26 września 2017 r.


W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie