Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 na ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 na ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 08.09.2017 r.


WRG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia,


że dnia 08.09.2017 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu omyłki nr WRG.6733.3.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe