Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Pępowo informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo w pokoju nr 19 oraz na stronie BIP Gminy http://bip.pepowo.leszczynskie.net/ w zakładce: Dokumenty i informacje → Obwieszczenia.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 05.07.2017 r. elektronicznie na adres e-mail: ug@pepowo.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 

 

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe