Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Czeluścin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 150,153, 183 obręb Czeluścin, gmina Pępowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Czeluścin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 150,153, 183 obręb Czeluścin, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.7.2017 Pępowo, dnia 22.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 19.05.2017 r., na wniosek: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Czeluścin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 150,153, 183 obręb Czeluścin, gmina Pępowo

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie