Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego » AKTUALIZACJA PLANU postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017

AKTUALIZACJA PLANU postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017


AKTUALIZACJA PLANU
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017

sporządzonego na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[PLN - netto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

[KWARTAŁ]

1.        

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu – Etap III

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

240 000,00

I,II

2.        

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Babkowicach – etap III

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

160 000,00

I, II

3.        

Przebudowa dróg w m. Pępowo i Siedlec

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

450 000,00

II

4.        

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice – etap II

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

900 000,00

II

5.        

Przebudowa stawów w Wilkonicach i Krzekotowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

270 000,00

III

6.        

Budowa bieżni przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

130 000,00

III

7.        

Dowożenie uczniów do szkół w Skoraszewicach oraz w Pępowie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

usługa

przetarg nieograniczony

540 000,00

III
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2017-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie