Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 08.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 08.03.2017 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.3.2017                                                                                                                                Pępowo, dnia 08.03.3017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 08.03.2017 r.


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamia,


że w dniu 08.03.3017 r. na wniosek Stadniny Koni „Pępowo” Sp. z o.o., Gogolewo 71, 63-840 Krobia, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 9000 m3 każdy w zabudowie zagrodowej, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 13/2, obręb Pępowo, gmina Pępowo


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie