Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 24.02.2017 r.dla inwestycji polegającej na: rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 210/15, 210/18, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 24.02.2017 r.dla inwestycji polegającej na: rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 210/15, 210/18, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.5.2017                                                                                                                                  Pępowo, dnia 24.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 24.02.2017 r.


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia,


że w dniu 15.02.2017 r., na wniosek: Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Michalaka Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOWOD Sp. z o.o., ul. Al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 210/15, 210/18, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński,

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe