Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 21.02.2017 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 21.02.2017 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 21.02.2017 r.

WRG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 21.02.2017 r.


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE 100 SDR 11, Dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ulicy Wiejskiej w miejscowości Pępowo, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 132, 205/7, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński , zostało wydane:

- POSTANOWIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DR-IV.7637.827.2017 z 14 lutego 2017 r.


W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie