Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, w tym wykonaniu rurociągów technologicznych, przewodów energetycznych, modernizacji (wymianie) systemu uzdatniania wody i wymianie orurowania oraz modernizacji układu pompowania na terenie działki numer ewidencyjny 154/1, położonej w miejscowości Wilkonice, obręb Wilkonice, gmina Pępowo, powiat gostyński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, w tym wykonaniu rurociągów technologicznych, przewodów energetycznych, modernizacji (wymianie) systemu uzdatniania wody i wymianie orurowania oraz modernizacji układu pompowania na terenie działki numer ewidencyjny 154/1, położonej w miejscowości Wilkonice, obręb Wilkonice, gmina Pępowo, powiat gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 20.02.2017 r.


WRG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),

zawiadamia,


że dnia 20.02.2017 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.1.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, w tym wykonaniu rurociągów technologicznych, przewodów energetycznych, modernizacji (wymianie) systemu uzdatniania wody i wymianie orurowania oraz modernizacji układu pompowania na terenie działki numer ewidencyjny 154/1, położonej w miejscowości Wilkonice, obręb Wilkonice, gmina Pępowo, powiat gostyński

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2017-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie