Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działki ew. nr 55/2 obręb Gębice (Ark. mapy 2).

Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działki ew. nr 55/2 obręb Gębice (Ark. mapy 2).

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 02.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
1. W dniu 02.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo został przeprowadzony I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Gębicach o pow. 1.2847 ha (RIIIa pow. 1.1341 ha oraz RIIIb pow. 0.1506 ha) zapisanej w KW PO1Y/0023559/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ew. nr 55/2 obręb Gębice (Ark. mapy 2).

2. Cena wywoławcza (za całość gruntu rocznie): 2 570,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

3. Wadium na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości wpłaciła jedna osoba.

4. Ofertę na dzierżawę ww. nieruchomości złożyła jedna osoba.

5. Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym.

6. Dzierżawcą działki ew. nr 55/2 obręb Gębice (Ark. mapy 2) został Pan Dariusz Domaniecki, Gębice 27, 63-830 Pępowo.

7. Cena osiągnięta w przetargu (za całość gruntu rocznie): 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie