Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie wójta Gminy Pępowo dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gębicach

Obwieszczenie wójta Gminy Pępowo dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gębicach

Numer dokumentu: --
Rok (4 cyfry): --

Pępowo, dnia 06.10.2016 r.

WRG.6733.12.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 06.10.2016 r.

 

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w Gębicach dla działki o nr ewid. 147, obręb Gębice, gmina Pępowo, zostało wydane:

 

- POSTANOWIENIE Zarządu Powiatu w Gostyniu nr KD-DR.0724.93.2016 z 6 października 2016 r.

 

 

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój  nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie