Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa istniejących budynków chlewni oraz budowa tuczarni na terenie działki ew. nr 80 obręb Krzekotowice

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa istniejących budynków chlewni oraz budowa tuczarni na terenie działki ew. nr 80 obręb Krzekotowice

Numer dokumentu: WRG.6220.1.2016
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, dnia 12.10.2016 r.


WRG.6220.1.2016


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
Wójt Gminy Pępowo


podaje do publicznej wiadomości informację


o wydanej w dniu 12.10.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WRG.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie istniejących budynków chlewni oraz budowie tuczarni dla maksymalnej obsady
w gospodarstwie 170 DJP na terenie działki o nr ewid. 80, obręb Krzekotowice,
gmina Pępowo”.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2016-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie