Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 09.08.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 09.08.2016 r.

Numer dokumentu: --
Rok (4 cyfry): --

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby i Krzyżanki, na części działek o nr ewid. 306, 305/3, 304, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313, obręb Siedlec, na części działek o nr ewid. 39, 35, 31, 30, 24, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 18, 19, 21, 22, 42 i na działce o nr ewid. 23, obręb Babkowice, na części działki o nr ewid. 31, obręb Pępowo, na części działek o nr ewid. 33, 34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72, 71, 70/2, 147, 163, 46, 47/1, 49, 50/2, 51/2, 53, 55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67, 150, obręb Gębice, ark. 1, dla części działki o nr ewid. 87, obręb Gębice, ark. 2 oraz na części działek o nr ewid. 85, 109/4, 105, 108, 107/2, 107/5, 86, 83/4, 83/5, 83/6, obręb Krzyżanki, gmina Pępowo, powiat gostyński, zostało wydane:

- POSTANOWIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DI-IV.7637.293.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe