Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku obory wraz ze zbiornikiem na gnojowicę planowanego do realizacji na terenie działki ew. nr 241 i 241/1 obręb Pasierby.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku obory wraz ze zbiornikiem na gnojowicę planowanego do realizacji na terenie działki ew. nr 241 i 241/1 obręb Pasierby.

Numer dokumentu: WRG.6220.34.2015
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 28.07.2016 r.


WRG.6220.34.2015

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.353)

 

zawiadamia,

 

że w dniu 28.07.2016 r. na wniosek Państwa Moniki i Pawła Szydłowskich, zam. Pasierby 56, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie budynku obory wraz ze zbiornkiem na gnojowicę planowanego do realizacji na terenie działki ew. nr 241 i 241/1 obręb Pasierby.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie