Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 13.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 13.07.2016 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby i Krzyżanki, na działkach o nr ewid.: 306, 305/3, 304, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313, obręb Siedlec, gmina Pępowo, na działkach o nr ewid.: 39, 35, 31, 30, 24, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 18, 23, 19, 21, 22, 42, obręb Babkowice, gmina Pępowo, na działce o nr ewid.: 31, obręb Pępowo, gmina Pępowo, na działkach o nr ewid.: 33, 34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72, 71, 70/2, 147, 163, 46, 47/1, 49, 50/2, 51/2, 53, 55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67, ark. mapy 1, obręb Gębice, gmina Pępowo, na działkach o nr ewid.: 150 (ark. mapy 1), 87 (ark. mapy 2), obręb Gębice, gmina Pępowo, na działkach o nr ewid: 85-częściowo, 109/4-częściowo, 105-częściowo, 108-częściowo, 107/2, 107/5, 86, 83/4, 83/5, 83/6, obręb Krzyżanki, gmina Pępowo.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie