Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Babkowice Huby, Gębice, Krzyżanki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Babkowice Huby, Gębice, Krzyżanki

Numer dokumentu: WRG.6220.10(14).2016
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, dnia 21.06.2016 r.


WRG.6220.10(14).2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), Wójt Gminy Pępowo

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydanej w dniu 21.06.2016 r. decyzji (znak: WRG.6220.10(12).2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

• Babkowice Huby na terenie działek ew. nr:
Obręb Siedlec: 307, 306, 305/4, 305/3, 304, 303, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313.
Obręb Babkowice: 42, 40, 39, 38, 37, 36/1, 36/2, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/3, 12/4, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 19, 20, 21, 22.
Obręb Pępowo: 30, 31, 32.
• Gębice na terenie działek ew. nr:
Obręb Gębice (Ark mapy 1): 33, 34/3, 34/2, 35, 22/1, 36, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/2, 41/1, 42/1, 175, 43, 76, 75, 74, 73,72,71,70/2, 70/1, 147, 160, 110/4, 112/5, 112/6, 112/7, 69/24, 172/1,68/1, 163, 44/1, 44/2, 44/3 (po podziale działki nr 44), 45, 46, 47/1,48,49, 50/1, 50/2, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 162, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 171, 69/21, 172/2, 68/2, 69/3, 69/4,51/1.
• Krzyżanki na terenie działek ew. nr:
Obręb Gębice(Ark. mapy 1): 150, 143, 142, 141, 140, 139/1, 139/2, 138, 137.
Obręb Gębice(Ark. mapy 2): 87, 7, 8, 88, 2, 1.
Obręb Krzyżanki: 110/8, 85, 109/4, 105, 108, 107/6, 107/2, 107/1, 107/5, 86, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 149/2, 149/1, 123, 120/2, 114/7, 117, 116/1, 113, 82.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie