Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Firma Produkcyjno - Handlowa AGI).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Firma Produkcyjno - Handlowa AGI).

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 10.06.2016 r.


WRG.6220.11(9).2016

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353),

 

zawiadamia

 

że w dniu 10.06.2015 r. na wniosek Firmy Produkcyjno – Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo wydano decyzję w sprawie zmiany decyzji znak: WRG.6220.1.2011 z dnia 17.05.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o magazyn zbiorników - pojemników na tłuszcze, kotłownię gazową, silosy na tłuszcze zlokalizowanego na dz. Nr 13/7, 13/24, 13/25, 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gm. Pępowo”


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie