Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 13.05.2016 r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku obory, budowie magazynu pasz oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewid. 96, 97, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 13.05.2016 r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku obory, budowie magazynu pasz oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewid. 96, 97, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 13.05.2016 r.

WRG.6730.23.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO
z dnia 13.05.2016 r.


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamia,


że w dniu 13.05.2016 r. na wniosek Pani Agaty Koniecznej, Krzekotowice 30, 63-830 Pępowo, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku obory, budowie magazynu pasz oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewid. 96, 97, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe