Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby, Krzyżanki.

Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby, Krzyżanki.

Numer dokumentu: WRG.6220.10(8).2016
Rok (4 cyfry): 2016

Pępowo, 20.04.2016 r.


WRG.6220.10(8).2016

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353).

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 14.04.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby i Krzyżanki nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Opinia znak: WOO-IV.4240.571.2016.AK.1).


W załączeniu treść ww. opinii.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Urszula Wabińska

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe