Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 05.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 05.04.2016 r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),zawiadamia,że w dniu 29.03.2016 r. na wniosek Pana Dariusza Woźniaka, Pasierby 19, 63-830 Pępowo, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z paszarnią oraz przebudowie istniejącego budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 28, obręb Pasierby, gmina Pępowo.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie