Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory na terenie działki ew. nr 87 obręb Krzekotowice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory na terenie działki ew. nr 87 obręb Krzekotowice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 15.03.2016 r.


WRG.6220.17.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Pępowo

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydanej w dniu 15.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WRG.6220.17.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o łącznej obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 370,05 DJP zlokalizowanych w miejscowości Magdalenki, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 87 ark. mapy 2 obręb Krzekotowice”

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie