Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 19.02.2016 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 19.02.2016 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie