Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wyniku przetargu - dzierżawa część działki ew. nr 598/5 obręb Pępowo

Informacja o wyniku przetargu - dzierżawa część działki ew. nr 598/5 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 15.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Wójt Gminy Pępowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (sala posiedzeń) został przeprowadzony I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki o nr ewid. 598/5 obręb Pępowo (pow. 0.12 ha) zapisanej w Księdze Wieczystej PO1Y/00008582/9.

1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za całość gruntu: 162,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł. 00/100).

2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2016-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie