Strona główna » Dokumenty » Przetargi » I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – autobusu szkolnego marki Jelcz - Zasada

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – autobusu szkolnego marki Jelcz - Zasada

Data publikacji: 03.02.2016
Termin składania ofert: 19.02.2016

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – autobusu szkolnego marki Jelcz - Zasada

1. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
Autobus szkolny Jelcz - Zasada
Producent: Zakłady Samochodowe Jelcz S.A.
Marka: Jelcz - Zasada
Model: L090M 12 t
Wersja: As
Nr rejestracyjny: PGS R100
Rok produkcji: 2001 rok
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ09010010000303
Data pierwszej rejestracji: 2001/10/16
Data ważności badania technicznego: 2016/02/21
Wskazanie drogomierza: 503 034 km
Okres eksploatacji pojazdu: 171 mies.
Rodzaj lakieru: pomarańczowy, 1-warstwowy akrylowy
Dopuszczalna masa całkowita: 12 000 kg
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy; miejsca siedzące 42+1
Liczba miejsc siedzących: 43
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi: 5275 mm
Oznaczenie silnika: MAN D 0824 LFL 09
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 4580 ccm / 114 kW (155 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość: 9575 mm / 2500 mm / 3206 mm
Wyposażenie standardowe:
- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół;
- dach regulowany mechanicznie (2 szt.);
- drzwi boczne sterowane elektropneumatycznie;
- ogrzewanie niezależne;
- podwozie Star typ M69;
- skrzynia biegów ZF S 6-36
- wspomaganie układu kierowniczego;
Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:
- koło przednie lewe: Goodyear 10.00 R17.5 134M G 291 TL (przód) – 60 % zużycia
- koło przednie prawe: Goodyear 10.00 R17.5 134M G 291 TL (przód) – 60 % zużycia
- koło tylne LZ: Continental 10 R17.5 134/132L LDR TL – 35 % zużycia
- koło tylne LW: Continental 10 R17.5 134/132L LDR TL – 35 % zużycia
- koło tylne PZ: Continental 10 R17.5 134/132L LDR TL – 35 % zużycia
- koło tylne PW: Continental 10 R17.5 134/132L LDR TL – 35 % zużycia
Silnik: Z zapłonem samoczynnym o oznaczeniu D 0824 LFL 09, z osprzętem – kompletny, bez widocznych uszkodzeń i wycieków oleju z uszczelnień silnika, sprawny. Rozruch zimnego silnik prawidłowy, praca silnika na wolnych obrotach równomierna. Praca silnika w pełnym zakresie obrotów – bez zastrzeżeń. Układ wydechowy – kompletny, częściowo powierzchniowo skorodowany, szczelny, niepogłośniony.
Podwozie: Zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, zespół przeniesienia napędu, skrzynia biegów, układ hamulcowy i układ kierowniczy – kompletne, zużyte proporcjonalnie do przebiegu pojazdu, sprawne. Badanie zawieszenia przedniego i zawieszenia tylnego autobusu wykazało trwałe eksploatacyjne odkształcenie resorów. Napęd pojazdu tylny (4x2). Tarcze kół jezdnych stalowe o średnicy osadzenia 17,5 cala – kompletne, bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych.
Rama: Rama autobusu jest konstrukcją stalową, spawaną, lakierowaną na kolor szary – kompletna, bez widocznych uszkodzeń. Na łączeniu elementów ramy widoczne pojedyncze ogniska korozji powierzchniowej. Numer identyfikacyjny VIN pojazdu wybity w przedniej części autobusu, strona prawa, widoczny po otwarciu atrapy przedniej nadwozia autobusu. Numer identyfikacyjny VIN – czytelny, bez widocznych śladów ingerencji zewnętrznej w pole numerowe.
Nadwozie: Nadwozie autobusu typu szkieletowego ze spawanych profili stalowych pokryte poszyciami bocznymi z tworzywa sztucznego, osadzone na ramie pomocniczej połączonej z ramą zasadniczą autobusu. Liczba i rozmieszczenie drzwi: strona prawa – 1 drzwi; strona lewa – 1 drzwi. Nadwozie lakierowane w kolorze pomarańczowym – powierzchnia lakieru błyszcząca, bez widocznych uszkodzeń powłoki lakierowej. Widoczne miejscowe zaprawki lakiernicze na łączeniach elementów poszyć bocznych autobusu. Stwierdzono uszkodzenie zderzaka przedniego w części dolnej strona lewa oraz uszkodzenie osłony stopnia wejściowego kierowcy. Wyposażenie wnętrza autobusu – czyste, kompletne, zużyte proporcjonalnie do okresu i sposobu eksploatacji autobusu, poszycia tapicerskie foteli, poszycia boczne tapicerskie i wykładziny podłogowe ze śladami normalnego zużycia eksploatacyjnego. Stwierdzono wytarcie poszycia poduszki siedliska kierowcy. Dodatkowe ogrzewanie autobusu – kompletne, sprawne.
Przedmiotowy autobus spełnia wymogi techniczne dla autobusu szkolnego zawarte w § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia.
Osprzęt i instalacje: Instalacje: pneumatyczna, elektryczna, oświetleniowa i sygnalizacyjna – kompletne, sprawne, bez widocznych uszkodzeń.

Cena wywoławcza wynosi: 17 000,00 zł

2. Wartość rynkowa pojazdu została określona przez rzeczoznawcę. Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23 %.

3. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Urzędu Gminy (plac przy Urzędzie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Józef Grobelny tel. 603 473 801).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 (sala posiedzeń).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez każdego z uczestników wadium w wysokości: 1000,00 zł na konto Urzędu Gminy Pępowo w PKO BP O/Gostyń nr konta: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 w terminie do dnia 15 lutego 2016 r., w taki sposób, aby w dniu 15 lutego 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pępowo.
W dowodzie wpłaty wadium prosimy o adnotację „Wadium na zakup autobusu szkolnego marki Jelcz – Zasada”. Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.

6. Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
a/ dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk komputerowy).

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł.

8. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia pojazdu, płatną w terminie 3 dni po przetargu.

9. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Sprzęt: autobus szkolny zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia, ustalonej w drodze przetargu w terminie 3 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Urząd Gminy w Pępowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego autobusu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2016-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie