Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » O B W I E S Z C Z E N I E dot. WRG.6733.13.2015, zostało wydane:POSTANOWIENIE NR 29/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

O B W I E S Z C Z E N I E dot. WRG.6733.13.2015, zostało wydane:POSTANOWIENIE NR 29/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 01.02.2016 r.

WRG.6733.13.2015

O B W I E S Z C Z E N I E                         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.)

Zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV dla działek o nr ewid. 723/3, 723/2, 40, 64/1, 94/2, 95, 96/3, 64/2, 63, 9, 8/2, 93, 94/1, 96/6, 96/1, 96/5, 98, 709, 101/3, 110, 101/6, 108, 126, 127/8, 109, 339, 104, 321/1, 333, 330/8, 336, 335/3, 338, 106, 107, 323, 101/5, 105, 53, 54, 55, obręb Pępowo, gmina Pępowo, zostało wydane:

- POSTANOWIENIE NR 29/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie