Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pępowo dnia 08 styczeń 2016 r. w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dzieci na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pępowo dnia 08 styczeń 2016 r. w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dzieci na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do szkół podstawowych.

Numer dokumentu: 4
Rok (4 cyfry): 2016

Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Pępowo
dnia 08 styczeń 2016 r.


w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym dzieci na rok szkolny 2016/2017 do
przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do szkół
podstawowych.


Na podstawie §14 ust 2 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 poz.1942)w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zarządzam co następuje:

§1

Ustalam na rok szkolny 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół prowadzonych przez Gminę Pępowo zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności do:
- oddziałów przedszkolnych stanowi załącznik nr 1
- szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 2
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom:
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolski w Skoraszewicach,
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2016/2017

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2016-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie