Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Organizacje pozarządowe » Zarządzenie Wójta Gminy Pępowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pępowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2016 r.


Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 26 stycznia 2016 r


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 , z późn. zm) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pępowo w roku 2016.

                                          § 1
1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                          § 2
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w :
1. Biuletynie Informacji Publicznej,
2. siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń ,
3. na stronie internetowej urzędu gminy Pępowo.

                                         § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo

Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2016-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie