Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.13.2015

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pępowo


                       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.01.2016 r. na wniosek:

Enea Operator sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Strugałę

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV. Na terenie działek ew. nr: 335/3, 336, 338, 333, 330/8, 339, 323, 127/8, 110, 109, 321/1, 108, 101/6, 104, 107, 106, 126, 101/5, 105, 53, 54, 55, 63, 64/2, 98, 96/6, 709, 96/1, 96/5, 101/3, 64/1, 96/3, 95, 94/2, 94/1, 93, 8/2, 40, 723/3, 723/2, 9, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

                                                                                                      Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                        /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2016-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie