Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: WRG.6220.28.2015
Rok (4 cyfry): 2015

Pępowo, 23.12.2015 r.


WRG.6220.28.2015

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 23.12.2015 r. na wniosek Dariusza Woźniaka, zam. Pasierby 19, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 131,20 DJP zlokalizowanych w miejscowości Pasierby, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 28 ark. mapy 1 obręb Pasierby”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2015-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie