Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 14.12.2015 r.


WRG.6733.12.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


                          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późń. zm.)

Zawiadamiam,

że dnia 14.12.2015 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.12.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej oraz kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV dla działek o nr ewid. 101/3, 101/6, 110, 121/69 obręb Pępowo, gmina Pępowo.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                   Z up. Wójta Gminy
                                                                                                 SEKRETARZ GMINY
                                                                                                  /-/Urszula Wabińska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2015-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Parlamentu Europejskiego