Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-05-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usług: Kruszenie kamieni i gruzu

2007-05-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usług: Kruszenie kamieni i gruzu


Pępowo, dnia 11 maja 2007 r.

Numer sprawy: 340/5/2007


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług: „Kruszenie kamieni i gruzu”
została wybrana oferta nr 5 firmy KRUSZ-BUD Jacek Kostecki sp. jawna,
ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań za cenę: 53 680,00 PLN (brutto) słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i 00 gr. , tj. za 1 tonę: 13,42 PLN (brutto) słownie: trzynaście złotych i 42 gr.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.                                                                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                    /-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe