Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 54/7, 54/9, 54/10 obręb Siedlec.

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 54/7, 54/9, 54/10 obręb Siedlec.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2015

Pępowo, 18.11.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Pępowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo został przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek o nr ewid. 54/7, 54/9, 54/10 obręb Siedlec zapisanych w Księdze Wieczystej PO1Y/00023561/7.

Działa ew. nr 54/7 obręb Siedlec.
1. Cena wywoławcza: 32 525,00 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
2. Nikt nie przystąpił do przetargu.
3. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Działka ew. nr 54/9 obręb Siedlec.
1. Cena wywoławcza: 24 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
2. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.
3. Cena osiągnięta w przetargu: 24 240,00 zł netto (dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).
4. Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym.
5. Nabywcą działki ew. nr 54/9 obręb Siedlec został: Jakub Kamiński, zam. Podrzecze 16, 63-800 Gostyń.

Działka ew. nr 54/10 obręb Siedlec.
1. Cena wywoławcza: 22 925,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
2. Do przetargu dopuszczono 1 osobę.
3. Cena osiągnięta w przetargu: 23 155,00 zł netto (dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
4. Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym.
5. Nabywcą działki ew. nr 54/10 obręb Siedlec został: Rafał Wolny, zam. Siedlec 3a, 63-830 Pępowo.


                                                                                                                                                         Zastępca Wójta
                                                                                                                                                         /-/ Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2015-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe