Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot. inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zasilanie w energię elektryczną dz. nr 121/38 i 121/40 na terenie działek nr 101/3, 101/6, 110, 121/69, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot. inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zasilanie w energię elektryczną dz. nr 121/38 i 121/40 na terenie działek nr 101/3, 101/6, 110, 121/69, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.12.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo


                                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.10.2015 r. na wniosek:

PPHU „STRO-STAL” Sławomir Stróżyk, Wilkonice 11, 63-830 Pępowo

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

zasilanie w energię elektryczną dz. nr 121/38 i 121/40 na terenie działek nr 101/3, 101/6, 110, 121/69, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

                                                                                            Wójt Gminy Pępowo
                                                                                             /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2015-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Parlamentu Europejskiego