Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 163/4, 163/5, 610, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 163/4, 163/5, 610, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

                                                          Pępowo, 09.09.2015 r.


WRG.6733.8.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późń. zm.)

Zawiadamiam,

                  że dnia 09.09.2015 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.8.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafkami kablowymi oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 132, 133, 134, 135/4, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 163/4, 163/5, 610, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 147/4, 148/3, 152/2, 161/2, 616, 617 obręb Pępowo, gmina Pępowo.


                 Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
               Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2015-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie