Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO, dot. inwestycji polegającej na: zabudowie istniejącego zbiornika wodnego służącego małej retencji, na działce o nr ewid. 64 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO, dot. inwestycji polegającej na: zabudowie istniejącego zbiornika wodnego służącego małej retencji, na działce o nr ewid. 64 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

          Pępowo, 03.07.2015 r.


WRG.6733.7.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015.199)

Zawiadamiam,

że dnia 03.07.2015r. wydana została decyzja nr WRG.6733.7.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zabudowie istniejącego zbiornika wodnego służącego małej retencji, na działce o nr ewid. 64 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.


               Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe