Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO, dot. inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego – linie kablowe nn kV wraz z słupami oświetleniowymi, oraz szafką oświetleniową na działkach o nr ewid. 52/3, 52/5, 53/1, 55/3, 56/1, 58/2 obręb Gębice oraz na działkach o nr ewid. 129/1, 130/1, 132 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO, dot. inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego – linie kablowe nn kV wraz z słupami oświetleniowymi, oraz szafką oświetleniową na działkach o nr ewid. 52/3, 52/5, 53/1, 55/3, 56/1, 58/2 obręb Gębice oraz na działkach o nr ewid. 129/1, 130/1, 132 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 30.06.2015 r.

WRG.6733.6.2015
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015.199)


Zawiadamiam,
że dnia 30.06.2015r. wydana została decyzja nr WRG.6733.6.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego – linie kablowe nn kV wraz z słupami oświetleniowymi, oraz szafką oświetleniową na działkach o nr ewid. 52/3, 52/5, 53/1, 55/3, 56/1, 58/2 obręb Gębice oraz na działkach o nr ewid. 129/1, 130/1, 132 obręb Pępowo, gmina Pępowo.Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe