Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-03-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie dostaw: Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2007 r.

2007-03-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie dostaw: Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2007 r.


Pępowo, dnia 5 marca 2007 r.


Numer sprawy: 340/3/2007

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2007 r.”
dotyczącym:
- zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego oraz
- zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej
została wybrana oferta nr 1 firmy DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99 - 400 Łowicz, za cenę:
  1. 7 686,00 PLN (brutto) słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł. i 00 gr. na dostawę grysu bazaltowego;
  2. 22 631,00 PLN (brutto) słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden zł. i 00 gr. na dostawę mieszanki granitowej.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego: kryterium cena = 100 pkt.
dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej: kryterium cena = 100 pkt.
Ponadto Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2007 r.”
dotyczącym:
- zadania nr 3 na dostawę żwiru,
- zadania nr 4 na dostawę piasku naturalnego oraz
- zadania nr 5 na dostawę żużlu paleniskowego
została wybrana oferta nr 2 firmy „Spedytor” Sp. z o.o., ul. Nad Kanią 107 C, 63 - 800 Gostyń, za cenę:
  1. 2 531,50 PLN (brutto) słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden zł. i 50 gr. na dostawę żwiru;
  2. 6 575,80 PLN (brutto) słownie: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł. i 80 gr. na dostawę piasku naturalnego;
  3. 7 393,00 PLN (brutto) słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy zł. i 00 gr. na dostawę żużlu paleniskowego.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- dla zadania nr 3 na dostawę żwiru: kryterium cena = 100 pkt.
- dla zadania nr 4 na dostawę piasku naturalnego: kryterium cena = 100 pkt.
- dla zadania nr 5 na dostawę żużlu paleniskowego: kryterium cena = 100 pkt.

                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                               /-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe