Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia dot. budowy obiektu radiokomunikacyjnego – sieć łączności GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na części działki o nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia dot. budowy obiektu radiokomunikacyjnego – sieć łączności GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na części działki o nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 23.04.2015 r.
WRG.6733.4.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015.199)


Zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie obiektu radiokomunikacyjnego – sieć łączności GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na części działki o nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, zostało wydane:

- Postanowienie nr DI-IV.7637.115.2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie